skip navigation

Calendar

« October 2023 »
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
12
Varsity/ Freshman Practice
 • Monday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
3
Varsity/ Freshman Practice
 • Tuesday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
4
Varsity/ Freshman Practice
 • Wednesday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
5
Varsity Practice
 • Thursday, 3:40pm EDT-5:15pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
Team Meal
 • Thursday, 5:15pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
Freshman Away vs Marysville
 • Thursday, 5:30pm EDT-7:00pm EDT  
 • Marysville High School, 800 Amrine Mill Rd, Marysville, OH 43040, USA
 • Event Category: Meeting, Game
6
Varsity vs Marysville (Homecoming)
 • Friday, 7:00pm EDT-9:30pm EDT  
 • Thomas Worthington High School, 300 W Dublin Granville Rd, Worthington, OH 43085, USA
 • Event Category: Meeting, Game
7
Varsity Film and Lift
 • Saturday, 8:00am EDT-12:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
89
Varsity/ Freshman Practice
 • Monday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
10
Varsity/ Freshman Practice
 • Tuesday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
11
Varsity/ Freshman Practice
 • Wednesday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
12
Varsity/ Freshman Practice
 • Thursday, 3:40pm EDT-5:15pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
Team Meal
 • Thursday, 5:15pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
13
Varsity vs Hilliard Darby (Senior Night)
 • Friday, 7:00pm EDT-9:30pm EDT  
 • Thomas Worthington High School, 300 W Dublin Granville Rd, Worthington, OH 43085, USA
 • Event Category: Meeting, Game
14
Varsity Film and Lift
 • Saturday, 8:00am EDT-12:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
Freshman Away vs Hilliard Darby
 • Saturday, 9:00am EDT-10:30am EDT  
 • Hilliard Darby High School, 4200 Leppert Rd, Hilliard, OH 43026, USA
 • Event Category: Meeting, Game
1516
Varsity/ Freshman Practice
 • Monday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
17
Varsity/ Freshman Practice
 • Tuesday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
Touchdown Club (Booster Club) Meeting
 • Tuesday, 7:00pm EDT-8:00pm EDT  
 • Flint Station, 225 Park Rd, Columbus, OH 43235, USA
 • Event Category: Meeting, Game
18
Varsity/ Freshman Practice
 • Wednesday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
Senior Tackle
 • Wednesday, 6:00pm EDT-7:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
19
Varsity/ Freshman Practice
 • Thursday, 3:40pm EDT-5:15pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
Team Meal
 • Thursday, 5:15pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
Freshman vs Olentangy Berlin
 • Thursday, 7:00pm EDT-8:30pm EDT  
 • Thomas Worthington High School, 300 W Dublin Granville Rd, Worthington, OH 43085, USA
 • Event Category: Meeting, Game
20
Varsity away vs Olentangy Berlin
 • Friday, 7:00pm EDT-9:30pm EDT  
 • Olentangy Berlin High School, 3140 Berlin Station Rd, Delaware, OH 43015, USA
 • Event Category: Meeting, Game
21
Varsity Film and Lift
 • Saturday, 8:00am EDT-12:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
2223
Varsity/ Freshman Practice
 • Monday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
24
Varsity/ Freshman Practice
 • Tuesday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
25
Varsity/ Freshman Practice
 • Wednesday, 3:40pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
26
Varsity/ Freshman Practice
 • Thursday, 3:40pm EDT-5:15pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
Team Meal
 • Thursday, 5:15pm EDT-6:00pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
27
Varsity vs TBD (1st Week of Playoffs
 • Friday, 7:00pm EDT-9:30pm EDT  
 • Event Category: Meeting, Game
28
2930311234